Contact

zaterdag
13 april 2024

.

De Historische Trekvaartdag wordt georganiseerd in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Leiden, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Onderstaande bureaus voor gebiedsontwikkeling werken samen met de Erfgoedpartners van de drie gemeenten en met de steun van vele vrijwilligers. 

De Rode Draad

Karel de Grotelaan 151
3132 JS Vlaardingen

Roggeveenstraat 157
2518 TN Den Haag

Contactpersonen
Wendy Hofman
06 2919 9960
whofman@derodedraad.nu

Jolanda Robinson
06 1315 4645
jrobinson@derodedraad.nu

Workin in!

Contactpersoon
Marlijn Kok
info@marlijnkok.nl

 

Werkgroep Erfgoedpodium
Leidschendam-Voorburg

p/a Herenstraat 101
2271 CC Voorburg

Contactpersonen
Frouwke de Boer
070 386 95 04
fjr.deboer@hetnet.nl

Tilly Zwartepoorte
06 10 96 78 51
tillyzwartepoorte@hotmail.com

 

Gezamenlijke watersport
Leidschendam-Voorburg

Contactpersoon
Wang Choy
06 22 95 01 63
wchchoy@me.com